Zgoda na przetwarzanie danych osobowychUżytkownik wyraża zgodę na:

  1. przetwarzanie przez Neo-Vinci Sp. z o.o. z siedzibą w Mysiadle (05-500) przy ul. Aronii 10A danych osobowych zawartych w formularzach w serwisie internetowym akademiafarmaceutyczna.pl (akademiapediatryczna.pl) dla celów marketingowych; 
  2. przekazanie danych innym podmiotom, w tym w celu marketingu oraz promocji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety lub innych produktów farmaceutycznych znajdujących się w ofercie Novascon, a także na potrzeby dostarczania materiałów informacyjnych lub edukacyjnych.

Oświadczam, że została/em poinformowany o tym, że administratorem danych jest Neo-Vinci Sp. z o.o. z siedzibą w Mysiadle (05-500) przy ul. Aronii 10A.

Oświadczam, że została/em poinformowany o tym, że w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją w każdej chwili odwołać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@neo-vinci.pl. Cofnięcie zgody w pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem